Adspace Media

Adspace Media... Welkom!

Adspace Media is graag de spin in het web die bedrijven en printmedia verlost van de zorg rondom de plaatsing van advertenties.

   koopt advertentieruimte voor u in.
   reserveert zonodig de advertentieruimte.
   zorgt dat uw afspraken ook nagekomen worden.
   zorgt voor een up-to-date bewijsnummering.
   zorgt voor factuur met bewijsnummer, u ziet waarvoor u betaalt.
   zorgt voor klachtenafhandeling als uw afspraken qua positie / kleur, etc. niet zijn nagekomen.
   zorgt voor een juiste facturering.
   geeft vooraf aan of contracten kunnen worden afgesloten.
   signaleert vooraf of contracten uitgebreid kunnen worden.
   signaleert vooraf of contracten niet gehaald dreigen te worden.
   legt zonodig contacten met media.
   is geen "doorgeefluik".
   is positief kritisch naar mediakeuze, "de duurste is niet altijd de beste".
   kiest voor lange termijnrelatie.
   is persoonlijk betrokken.
   werkt samen met gelijkgestemde professionals.
   heeft jarenlange ervaring.
   stelt uw belang voorop.
   gaat voor de ideale driehoeksverhouding: klant- media - Adspace Media.
   Adspace Media, en dat is niet voor niks.


 

Highlights

  • Professionaliteit
  • Betrokkenheid
  • Continuļteit
  • Samenwerking
  • Meerwaarde

Headlines

::: Created by On-Top IT Solutions BV : Web Design & Realisation :::